20 03

Civil Rádiós riport a Víz Hete 2024 nyitórendezvényéről

Sza­bó Tün­de, a Víz Koa­lí­ció tag­ja néhány pozi­tív irány­ba muta­tó vál­to­zás­ról is beszélt a Civil Rádi­ó­ban az ivó­ví­zünk ügyé­ben, és arról is, hogy mi vár­ha­tó a már­ci­us 21‑i, Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen, amely egy­ben a Víz Hete 2024 nyi­tó ren­dez­vé­nye is.