2015.09.23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (SZSZBGYIÖK) Tanévnyitó Közgyűlése került megrendezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános- és középiskolái számára a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáizum és Kollégiumban. A rendezvényen 14 iskola képviseltette magát 26 fővel.

A közgyűlés egyik legfőbb célja új vezetőségi tag választása volt a megyei diákönkormányzatba, de ezen felül a közgyűlés napirendi pontjainak megfelelően a következő projekteket és szervezeteket lehetett megismerni:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat illetve a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a megyében működő iskolai diákönkormányzatoknak, valamint a velük foglalkozó felnőtt segítőknek. Célunk közreműködni a megye ifjúságpolitikájának alakulásában, a helyi ifjúsági szervezetekkel együttműködve, minél több fórumon képviselni a megyei fiatalok érdekeit. Nemzetközi, országos, régiós és térségi szervezetekkel való kapcsolattartás, a tagsággal kiépített belső érdekegyeztetési mechanizmus segítségével a megyei ifjúság érdekeinek megfogalmazása és képviselete. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása.  Fontos az a szerep, hogy a GYIÖK folyamatos információs bázisként működik, hiszen értesíti az iskolákat az aktuális programokról, történésekről a diákönkormányzati életben, illetve folyamatosan szakmai segítséget biztosít nekik. 

A Köz-Pont Ifjúsági Egyesületet 2001-ben lelkes fiatal önkéntesek azzal a céllal hozták létre, hogy ifjú felnőttekként támogassák az akkori Városi Diákönkormányzatot Debrecenben. Az Egyesület az elmúlt 14 év során számos változáson ment keresztül. Jelenleg három városban (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok) működtet irodát illetve közösségi teret. A városi illetve megyei diákönkormányzatok szervezésén, támogatásán túl foglalkoznak még önkéntes tevékenységek szervezésével, illetve az iskolai közösségi szolgálat tekintetében közvetítői szerepet töltenek be több iskola és fogadó intézmény között. Ezen felül részt vesznek különféle sport-, környezetvédelmi-, és egyéb rendezvények szervezésében, illetve nemzetközi ifjúsági cserék lebonyolításában is.

 

A 2015/2016-os tanév programjainak, terveinek, lehetőségeinek ismertetése (sportprogramok, ifjúsági média program, önkéntes tevékenységek, ifjúsági iroda, tehetséges fiataloknak szánt lehetőségek)

 

Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH)

A nemzetközi kampányhét legfontosabb célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének, általában a civil részvételnek. Egyúttal az erre a hétre koncentrálódó események súlyukkal felkeltsék a média figyelmét az eseménysorozatra, általában a közösségi részvételre, s hogy megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák a politikusokat, helyi, országos és nemzetközi szinten is. A közgyűlésen részt vett diákok az alaklom során kitöltötték az ÁRH 2015. évi kérdőívét, ezzel is hozzájárulva az esemény sikerességéhez.

 

Tabulapláza Alapítvány

Az alapítvány célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Lehetőség biztosítása a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására. Ennek érdekében rendezvényeket szerveznek, kisközösségi rádiót működtetnek, majd 2008-ban elkészítették a Világosan a civilekről című komplex oktatási anyagot. Fontos tevékenységük a kisközösségek fejlesztése, és a társadalmi aktivitásuk növelése. Ennek keretében aktívan működnek közre nyíregyházi és kistelepülési programok megvalósításában. Az egyik ilyen kísérleti programjukat mutatták be részletesen ezen az alkalmon, melynek neve Labor Café. A Labor Café a Tabulapláza adomány kávézója, közösségi tere melynek mottója: Vedd ki belőle a részed, tedd hozzá a magadét!

Mottójuk hűen tükrözi, hogy a projekt célja egy Aktivista Café, Közösségi Kávézó létrehozása, működtetése Nyíregyházán, melyet 14-26 év közötti fiatalok üzemeltetnek önkéntes alapon. Korábbi tapasztalataikra alapozva úgy érzik, hogy szükséges és aktuális egy olyan közösségi tér kialakítása, melyben a diákok kortársaikkal közösen végezhetnek szabadidős tevékenységet, aktivizálhatják közösségépítő képességeiket, ahová bevihetik ötleteiket közös megvalósításra, vagy csak lazulhatnak úgy, mintha otthon lennének. Éppen ezért arra buzdítják a fiatalokat, hogy legyenek ennek a kezdeményezésnek aktív részesei, hiszen ez csak is úgy működhet, ha vannak, akik tesznek érte.

Erasmus+ és az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)

Az Erasmus+ 13-30 éves korosztály számára ad lehetőséget nemzetközi tapasztalatszerzésre külföldi utak, tanulmányok és ifjúsági cserék által.

Ennek egyik típusa az EVS program, melynek keretein belül lehetősége van a 18-30 év közötti fiataloknak külföldi önkéntes munka vállalására, legalább 3, maximum 18 hónapos időintervallumban. Az EVS program egy kiváló lehetőség a személyes kompetenciák fejlesztésére, illetve lehetőséget ad új emberek, egy új kultúra megismerésére és akár az adott nyelv elsajátítására is. Az önkéntesek minden költsége fedezett.

 

 

 

 

 

Mustárház

A Mustárház munkatársai a bemutatkozás során elmondták, 2004-ben azzal a céllal jött létre a szervezet, hogy segítse a városban élő, tanuló fiatalok informálódását és tanulását, értékes szabadidős lehetőséget, szórakozási alternatívát nyújtson számukra, támogassa önszerveződő csoportok létrejöttét és működését, részt vegyen a helyi fiatalok életének formálásában. Éppen ezért minden érdeklődőt szívesen látnak és várnak. Továbbá a Közgyűlés végén a megjelent diákokat egy beszélgetésre invitálták, melynek keretein belül megkérdezték a fiatalokat arról, hogy mit gondolnak a Városi Diákpolgármesterségről, egyáltalán hallottak e róla, és milyen ötletekkel tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy a Diákpolgármesteri Iroda jobban működjön.

 

College for International Co-operation and Development

A CICD lehetőséget ad 18. életévüket betöltött fiatalok számára, hogy eljussanak önkéntesként Afrikai országokba, vagy Indiába. Az önkéntes munkát megelőzően egy 6 hónapos felkészítésen és képzésen vesznek részt a CICD angliai iskolájában. Ezt követően van lehetőségük kimenni Afrikába vagy Indiába az általuk választott projekt keretein belül, szintén 6 hónapra.

 

Az alkalom során megválasztásra került Ágoston Kinga, mint új SZSZBGYIÖK vezetőségi tag.

 

Az eseményen készül fotók:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Copyright © 2011-2019 Állampolgári Részvétel Hete. Minden jog fenntartva. Tervezte és fejlesztette: Civil Kollégium Alapítvány.

Lépj be a már meglévő Facebook regisztrációdon keresztül

vagy    

Elfelejtetted a jelszavadat?

Create Account