Kik szervezik az ÁRH-t?

Az ÁRH koordinációját itthon a közösségi munka különböző aktívái (Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért egyesület) vállalták, messzebbről nézve pedig a Közép és Kelet-Európai Állampolgárok Hálózata.

Miért csináljuk?

Mindent elmond a kiírás- röviden: az állampolgári részvétel nélkülünk nem megy! A Te tudatos aktív cselekvésed legalább olyan fontos, mint mindenki másé, mint a miénk.  Erről szól a programunk! Hisszük, hogy jobbá tudjuk formálni  a közéletet és a környezetünket. Akarjunk, próbáljunk, tudjunk részt venni, és tegyünk azért is, hogy mindezt hagyják!

Ki szervezhet programot?

A programok szervezése önkéntes alapokon működik. Az szervez programot aki akar. Tipikusan magánszemélyek, civil szervezetek, aktivista csoportok, intézmények szoktak programokat szervezni. Gyakorlatilag mindenkinek javasoljuk valamilyen apró szervezkedést- állami, önkormányzati intézmények, szerkesztőségek, iskolák, osztályok, tanulókörök számára különösen! A részvétel lehetősége mindenki számára nyitott – tehát szabad a pálya!. Az elkötelezettség,  a felelősségvállalás, a cselekvési szándék számít.

Hogyan szervezkedjek?

Ezeken az oldalakon segítünk, hogy kiválaszd a hozzád legjobban passzoló cselekvési formát.

Eldöntöttem, programot szervezek! Hogyan tudom a programomat megjeleníteni a honlapon?

Használd az ÁRH eseményfeltöltőjét, ahol az esemény feltöltése után 1-2 napon belül megjelenik.

Mit tudtok segítségként ajánlani?

Mi igyekszünk minél több közösséget és szervezetet bátorítani a részvételre. A programok között az összekötő szál a közös ügy, az időpont és a közös arculat és koordináció (logók, programfüzet, szóróanyagok, sajtókapcsolatok, weboldalak és online koordináció, melyeket a főszervezők biztosítanak). Az események feltöltésénél megadhatjátok a címet, ahova az ÁRH szóró és röpianyagait kéritek (plakát, lufik, jelvények stb.).

 

MÉG MÉG MÉG!!!

 

Mit értünk “részvétel” alatt?

A helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás a részvételen keresztül valósul meg, melynek lényege, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi- társadalmi beágyazottságban éljen, s legyen esélye, lehetősége saját életfeltételeinek javítására és a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésre.

A valahová tartozás nem csak esélyt, lehetőséget és cselekvési teret jelent, de emberi méltóságot is. Azt jelenti, hogy nem alávetettként, hanem partnerként; nem fogyasztóként, hanem önállóan gondolkodó emberként; nem passzív, beletörődő, izolált lakosként, hanem cselekvő állampolgárként; nem áldozatként, hanem alkotóként, egyenrangú partnerként tételezzük a közösség tagjait a közösségi általi fejlesztés folyamatában. Olyanokként, akik kölcsönhatásban állnak egymással, akiknek kapcsolataik, viszonyaik vannak, akik együttműködnek, segítenek egymásnak vagy elfogadnak egymástól segítséget, megoldanak helyi ügyeket, párbeszédben állnak az intézményekkel és a külvilággal – akik tehát közösséget alkotnak. A valahová tartozás a részvételt magát is jelenti: részt veszek annak a helyi közösségnek az életében, ahová tartozom, mert felelősnek érzem magam érte, s alakítom viszonyait, tevékenységét, céljait.

A részvétel az élet teljességére kiterjedő megnyilvánulás és létforma.

A részvétel szintjei

Az egyén szintjén a részvétel arról szól, hogy az egyén maga is részt vesz saját életének irányításában, azaz felelősséget vállal önmagáért. A sodródás helyett az önirányításra vállalkozik, értékeket fogalmaz meg a maga számára és annak megfelelő célokat tűz ki, s társakat választva küzd e célok megvalósulásáét.

A közösség szintjén a részvétel már az egymás és a közösség ismeretét és azon belüli kapcsolatait is jelenti. Jelenti továbbá az egymás iránti bizalmat, a kölcsönös támogatást és szolidaritást, a közös normákat és a viszonosságot, mint azt a társadalmi tőke koncepciója bemutatja.
Az emberek különféle módokon vesznek részt a közösségeikben, a relatíve alacsony kapocstól (mint amilyen pl. egy közösségi összejövetelen való megjelenés, vagy a horgászegyesületben való részvétel), egészen a nagyon aktívig, mint amilyen pl. az iskolán kívüli tevékenységek vezetése, vagy a civil tanács munkájában való részvétel. A részvétel magas aránya jó indikátora az egészséges, jól működő közösségeknek.

Politikai megközelítésben a részvétel a döntési folyamatok különböző szintjein való részvételt jelenti. Ez az a szint, ahol a leginkább beszélhetünk a részvételi demokrácia érvényesüléséről. A részvétel itt ugyanis azt jelenti, hogy az állampolgári akarat közvetlenül – s nem képviselők útján – érvényesül. Az állampolgárok és szervezeteik részt vesznek a közösségi-társadalmi tervezési és döntési folyamatokban, s azok végrehajtásának ellenőrzésében.

Mi az ÁRH?

Az ÁRH kampányhét, melynek során civil hálózatok, nonprofit szervezetek, intézmények hívják fel a figyelmet a demokratikus részvétel és az aktív állampolgáriság fontosságára, bemutatják a meglévő jó példákat, rávilágítanak a hiányokra. Az ÁRH 17 országban egyszerre szerveződik, a Central and Eastern European Citizens Network tagszervezetei révén.

Hogyan is kell pontosan elképzelni az ÁRH-t?

Az ÁRH egy decentralizált kampányhét, ami annyit jelent, hogy a csatlakozó szervezeteken múlik, hogyan hívják fel a figyelmet a részvétel fontosságára és létező jó gyakorlatára. Természetesen van hazai és nemzetközi koordináció is, de a tevékenységek, illetve azok megvalósítása már a végpontokon múlik. A megelőző gyakorlat alapján, hazai szakmai hálózatok, illetve önállóan csatlakozó szervezetek, a saját témáik, aktuális ügyeik mentén, saját költségvetésükhöz mérten “találnak ki” eseményeket, illetve, meglévő eseményeiket kapcsolják az ÁRH-hoz. A program szeptember elejére szokott összeállni, melyet a koordinátorok igyekeznek a lehető legszélesebb körben terjeszteni. A csatlakozók használják az ÁRH felhívásait, sajtóanyagát, illetve logóit.

Milyen programok valósulnak meg a gyakorlatban?

Nem a szokványos civil akciók sémája szerint szerveződik, nem egységes nagyszabású eseményekről van szó, hanem sok kisebb-nagyobb civil eseményről, akcióról, melyeknek összessége adja az ÁRH erejét.
Példákat ide kattintva is találhatsz!

Kik és milyen programmal jelenhetnek meg?

Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó kezdeményezéseikhez.
Elsősorban figyelemfelkeltő ötleteket várunk, melyek alkalmasak arra, hogy a médiában és a politikában is kaphasson az esemény hangsúlyokat, a legfőbb cél mégis az, hogy minél szélesebb körben induljon diskurzus állampolgáriságról, részvételről és demokráciáról.

Miért várjuk ettől a demokrácia, az állampolgári gondolkodás erősödését?

Mert országszerte olyan témákról esik szó, melyek valóban az emberekről és közösségeikről szólnak, nem az állandóan és mesterségesen gerjesztett politikai illetve média tematikákról, hanem helyi, kistérségi, megyei, regionális ügyekről, problémákról és megoldási alternatívákról. Továbbá terítékre kerül maga a részvétel, illetve a demokrácia fogalma, az aktív állampolgáriság és a beleszólás, helyi cselekvés lehetőségei.

Copyright © 2011-2019 Állampolgári Részvétel Hete. Minden jog fenntartva. Tervezte és fejlesztette: Civil Kollégium Alapítvány.

Lépj be a már meglévő Facebook regisztrációdon keresztül

vagy    

Elfelejtetted a jelszavadat?

Create Account