Itt várjuk a további csatlakozókat!

ÁLLÁSFOGLALÁS

Civilek nélkül nem megy: Magyarországnak szüksége van ránk

A magyar társadalomnak szüksége van a civil szervezetek munkájára. Sokféle és pótolhatatlan munkát végzünk a közjó és a demokrácia kiteljesítése érdekében: az állampolgárok önszerveződésének biztosítunk lehetőséget, keretet adunk közös tevékenységeiknek a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem vagy az érdekérvényesítés területén. Lehetővé tesszük, hogy az állampolgárok csoportjai közösen képviselhessék érdekeiket, részt vegyenek a közéletben és ellenőrizzék a politikai hatalom mindenkori gyakorlóit.

Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek elutasítjuk a kormány korlátozó és megbélyegző törekvéseit, mert tudjuk, hogy a magyar társadalomnak szüksége van ránk. Olyan ügyekkel foglalkozunk, amikre mások nem fordítanak kellő figyelmet. Kiállunk magunkért és egymásért.

Magyarországnak szüksége van civilekre

Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek határozottan tiltakozunk az egyesülési szabadságot sértő szabályozás ellen. Ugyanígy elutasítjuk a civil szervezetek és ügyfeleik, szimpatizánsaik, támogatóik megbélyegzését. Ez nemcsak az egyes szervezetek munkáját és megítélését befolyásolja, de általában is korlátozza a demokratikus véleménynyilvánítás, a közügyekben való állampolgári részvétel lehetőségét. Az eddig elhangzott nyilatkozatok alapján a tervezett jogszabály ellentétes lehet a Magyarország által is aláírt, vonatkozó nemzetközi egyezményekkel  és kérdéses, hogy egyáltalán kiállná-e az alkotmányosság próbáját.

A „nemzeti konzultációt” pedig alkalmatlannak tartjuk arra, hogy az állampolgárok valódi, tényeken alapuló véleményt alkossanak, és fejtsenek ki. Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy ez nem helyettesítheti a valós társadalmi vitát.

A civil szektor hatályos magyarországi szabályozása megfelelő keretet és kellő biztosítékokat ad ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt, amire létrejöttek.  Gazdálkodásának átláthatósága ma is kielégítően szabályozott terület, a sajtónyilatkozatokban emlegetett adatok bárki által megismerhetőek.

Ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az új jogalkotási elképzelésekről és a “nemzeti konzultációról” csak a sajtóból értesüljünk, hogy egyes politikusok nyilatkozataikban megpróbálják a civileket lejáratni és megosztani. Elvárjuk, hogy az új törvény(módosítás) az érintettek bevonásával, szakmai vitában nyerje el végső formáját, ahogy az egy demokratikus jogállamban elvárható, és ahogy azt Magyarországon is jogszabályok írják elő.

Követeljük, hogy a civil szektor, a civil szervezetek működésének szabályozása az átláthatóság, a támogatások és a tevékenységek szempontjából egységes, a nemzetközi és európai normáknak megfelelő legyen, és biztosítsa az állampolgárok jogát ahhoz, hogy szabadon szerveződjenek és keressenek forrásokat tevékenységükhöz.

RESOLUTION

There is no society without civil society: Hungary needs us.

The work of non-governmental organisations (NGOs) is essential to Hungarian society. We conduct diverse and irreplaceable work while striving for the common good and the achievement of democracy: the self-organisation of citizens provides shared opportunities for cultural, educational, health and environmental advocacy. Moreover, it allows groups of citizens to jointly represent their interests, participate in public life, and keep the political power of office holders in check at all times.

We, the undersigned NGOs resolve to reject the Hungarian Government’s aspirations to restrict and stigmatise civil society. We are necessary to Hungarian society to deal with and monitor matters that others do not pay enough attention to. We stand up for ourselves and for each other.

Hungary needs NGOs

Parliament’s legislative plan for the first half of 2017 includes the intention to amend the regulation which defines the legal functioning of NGOs. During a press conference held on 14 March 2017, it was announced that the five-party Fidesz-led coalition would initiate a consultation on a draft law concerning “foreign-funded” organisations. The actual content of this so-called “national consultation” is yet unknown. However, some politicians have gone so far as to propose that the process be used as a method to “clear away” certain NGOs, while others labelled particular NGOs as foreign agents.

We the undersigned NGOs, strongly protest. Pursuing such a legislative agenda would infringe upon the freedom of association. Furthermore, we reject the attempt to stigmatise NGOs, their clients, sympathisers and supporters. Such a move not only impinges on the perception of the valuable work and good name of each organisation, but also influences the limitation of democratic expression and the possibility of citizen participation in public affairs. Based on statements concerning the proposed legislation up until now, the modifications would run contrary to international conventions signed by Hungary, and probably not pass the test of constitutionality.

We maintain that the so-called “national consultation” is an unsuitable method to assess the true facts and state of public opinion. Based on past experience, it is clear that this is not a substitute for real social debate.

The current Hungarian regulation regarding the NGO sector provides the necessary framework to ensure adequate legal safeguards, transparency and accountability for the activities for which the civil organisations were established. Management transparency is already sufficiently regulated, as highlighted by data made publicly available in a number of press releases.

Therefore, it is unacceptable that we can only keep abreast of information concerning the new legislative ideas and “national consultation” from the press when certain politicians make statements to discredit civil society. We anticipate formulation of the new law (amendment) to involve stakeholders and professional discussions before it reaches its final form; as one would expect in a democratic constitutional state, and as required by Hungarian law.

We demand that the regulation governing the functioning of civil society’s fundraising and activities be transparent, and that it be consistent with international and European standards. Most importantly, the regulation must guarantee the right of citizens to freely associate, organise their activities and search for funds.

The current list of signatory NGOs is continuously updated on this website.

 

Tags:
3 hozzászólás
  1. […] Az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek listája itt olvasható, illetve itt lehet csat… […]

  2. […] civilellenes kampányra válaszul több mint száz civil szervezet adott ki közös állásfoglalást. A civil szervezetek olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük az állam sem fordít […]

  3. […] együttműködéseihez: Csatlakozz a Magyar Civilszervezetek kampányához Csatlakozz több mint 250 szervezet közös állásfoglalásához és […]

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?