01 12

HDM online műhely — Fókuszban a költségvetés — Regisztráció

Idő­pont: Decem­ber 14., Csü­tör­tök 17:00 — 18:30

Kér­jük, regiszt­rálj az aláb­bi űrla­pon, aho­vá a Zoom regiszt­rá­ci­ós lin­ket el tud­juk küldeni.