Támogatás

Fontosak neked a szabad és cselekvő közösségek? Szívesen támogatnád egyszerre a zöld ügyeket, kisebbségek jogaiért küzdőket, a szociális támogatások megemeléséért harcolókat, de csak kevés lehetőséged van? Támogass minket, és rajtunk keresztül a jó ügyekért harcoló aktív közösségszervezőinket!

500Ft20 000Ft

Törlés
Cikkszám: N/A Kategória: Product ID: 246

Leírás

Támogass minket!

Fon­to­sak neked a sza­bad és cse­lek­vő közös­sé­gek? Szí­ve­sen támo­gat­nád egy­szer­re a zöld ügye­ket, kis­sebb­sé­gek joga­i­ért küz­dő­ket, a szo­ci­á­lis támo­ga­tá­sok meg­eme­lé­sé­ért har­co­ló­kat, de csak kevés lehe­tő­sé­ged van? Támo­gass min­ket, és raj­tunk keresz­tül a jó ügye­kért har­co­ló aktív közösségszervezőinket!

További információk

Támogatás értéke

1 kg kenyér, Tartósélelmiszer csomag, Vitamin csomag, 1 havi internet előfizetés, 1 havi bérlet, Tablet