A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2022-ben 258.339 Ft fel­aján­lást kapott. Ennek fel­hasz­ná­lá­sa 2023. decem­ber 31-ig való­sul meg.