Események betöltése

« Összes Események

Közösségszervezők Országos Találkozója 2024

július 4. - július 7.

🏕️☀️Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ja 2024☀️🏕️

📍Kun­bá­bony

⏰2024. júli­us 4–7.

==Elő­ze­tes programterveink==

1️⃣.nap

Erre a nap­ra sok sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dőt, aki sze­ret­né job­ban meg­is­mer­ni a CKA‑t, Kun­bá­bonyt, a közös­ség­szer­ve­zést, vagy a válasz­tá­sok­kal kap­cso­la­tot utó­ha­tá­so­kat ele­mez­né ki velünk.

Közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon. Élet a válasz­tá­sok után. Civi­lek és önkor­mány­za­tok együtt­mű­kö­dé­si lehetőségei.

2️⃣.nap

Szak­mai nem­zet­kö­zi kite­kin­tés. Szer­ve­zés krí­zis ide­jén (tré­ning). Háló­za­ti együtt­mű­kö­dé­se­ink, tapasz­ta­lat­cse­rék, műhelyek.

3️⃣.nap

Szer­ve­zés krí­zis ide­jén (tré­ning). Háló­za­ti együtt­mű­kö­dé­se­ink. Tapasz­ta­lat­cse­rék, műhelyek.

4️⃣.nap

Kom­mu­ni­ká­ció. Pozi­tív nar­ra­tí­va és erő­szak­men­tes kommunikáció.

Sze­re­tet­tel várunk, kér­jük regiszt­rálj az aláb­bi formon!

R E G I SZ T R Á C I Ó!

Részletek

Kezdés:
július 4.
Vége:
július 7.
Esemény kategória:

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép