Helyi Demokrácia Műhely — Tréning 2024.02.16.

Neved:(Köte­le­ző)
Milyen szin­ten beszélsz ango­lul?(Köte­le­ző)
Sze­ret­nék érte­sül­ni e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról!(Köte­le­ző)