Roma Női Civil Díj 2023 — Som­na­ku­ni Lulu­dyi (Arany­vi­rág Díj)
2023-ban is keres­sük a leg­ak­tí­vabb roma nőket Magyar­or­szá­gon!
Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, a roma érde­kek érvényesítéséért.

Te is sza­vaz­hatsz idén!

Nézd meg a 2023-as jelöl­tek bemu­tat­ko­zó film­je­it és add le vok­so­dat a ked­ven­ced­re novem­ber 16., 21.00 óráig!