Hogyan lehetsz támogatónk?


❤ Ado­mányt ban­ki átuta­lás­sal az OTP-nél veze­tett bank­szám­lán fogad szer­ve­ze­tünk:
OTP Bank 11701004–20165888
Nem­zet­kö­zi átuta­lás ese­tén / Inter­na­ti­o­nal trans­fer:
IBAN: HU91 1170 1004 2016 5888 0000 0000, SWIFT: OTPVHUHB
A köz­le­mény rovat­ba kér­jük az aláb­bi szö­veg fel­tün­te­té­sét: “Ado­mány”
Ple­a­se add to the anno­un­ce­ment: “Dona­ti­on”


❤ Ha sze­mé­lyi jöve­de­lem­adód egy szá­za­lé­kát sze­ret­néd fel­aján­la­ni, adó­szá­munk: 18070008–1–03
Köszön­jük! Thank You!