20 02

Egy közösségszervező kampány története

Juhos Kata és Lász­ló Johan­na mesél nekünk az egyik leg­si­ke­re­sebb kam­pá­nyunk tör­té­ne­té­ről.
Ha sze­ret­néd letöl­te­ni, kér­jük add meg az ada­ta­i­dat, és elküld­jük neked: