29 12

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­na­ví­rus-jár­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­vá­ro­si-falu­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tünetek.

https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM