10 12

Túl a kerekesszéken — A kulcs: az önálló élet

Nagyon sze­ren­csés­nek érzem magam, hogy mind­ez meg­tör­tént velem, de nem sza­bad­na, hogy ez a sze­ren­csén múl­jon – mond­ja Mol­nár Zóra, a kis zalai falu­ból szár­ma­zó fia­tal, aki teréz­vá­ro­si ott­ho­ná­ból és rész­ben annak köszön­he­tő­en sokat tett azért, hogy a követ­ke­ző gene­rá­ci­ók moz­gás­kor­lá­to­zott tag­ja­i­nak könnyebb legyen az élete.