20 03

Beszélgetés az oktatási szegregációról a Bézs Rádióban

Itt hall­gat­ha­tod meg a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak tag­ja­i­val, Balogh Fru­zsi­ná­val és Göm­bös­né Hideg Viki­vel készült egy órás beszél­ge­tést a Bézs Rádi­ó­ban, ahol Mar­ton Éva műsor­ve­ze­tő fogad­ta őket. 

Meghallgatom!