21 02

Emlékeztető kérése:

A szer­ve­zés ere­je — a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés mód­sze­rei című online eseményre

Már­ci­us 1., 17.00–18.00