Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

egyszerGYEREk- Küzdelem az igazságosabb oktatásért

március 23. @ 10:00 - 14:00

egyszerGYEREk- Küzdelem az igazságosabb oktatásért

Tud­juk, hogy ma Magyar­or­szá­gon sok tíz­ezer tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel küz­dő SNI‑s, szeg­re­gá­ci­ó­ban élő roma és hábo­rú elől mene­kü­lő ukrán gyer­mek van.
Szá­mí­tunk Rád is Orszá­gos Talál­ko­zón­kon, ahol ezek­nek a gyer­me­kek­nek az okta­tás­hoz való hoz­zá­fé­ré­sé­nek érde­ké­ben gyű­lünk össze!
⏰2024. már­ci­us 23., 10.00 — 14.00
📍Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Ház, 1077 Buda­pest, Király utca 67. (bejá­rat a Hárs­fa utca 53 felöl.)
Gye­re el, ha érin­tett vagy szü­lő­ként, peda­gó­gus­ként vagy szak­ér­tő­ként sze­ret­nél mélyebb­re lát­ni a témá­ra, illet­ve közös cse­lek­vés lehetőségeire!
A rész­vé­tel ingye­nes, csak regiszt­rá­ci­ót kérünk az aláb­bi gomb­ra kattintva:

TUDJ MEG TÖBBET ÉS REGISZTRÁLJ!

Részletek

Dátum:
március 23.
Időpont:
10:00 - 14:00
Esemény kategória:

Helyszín

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Király utca 67. (bejárat a Hársfa utca 53 felöl.)
Budapest, 1077
+ Google Térkép