Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

VÍZ HETE 2024 PROGRAMSOROZAT

március 20. @ 08:00 - március 27. @ 17:00

VÍZ HETE 2024 PROGRAMSOROZAT 💧Víz Hete — 2024.03.20–27.💧 VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. Jövőt a vizek­nek! — Vizet a jövő­nek! A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a Víz ‑Világ­nap­ja köré idén har­ma­dik alka­lom­mal szer­ve­zi meg a Víz Hete orszá­gos prog­ram­so­ro­za­tot. Célunk a prob­lé­mák fel­szín­re hozá­sa és a meg­ol­dá­si javas­la­tok cél­ba jut­ta­tá­sa mel­lett az is, hogy meg­is­mer­tes­sük a víz fon­tos­sá­gát, azt a nél­kü­löz­he­tet­len érté­ket, mely min­den­na­pi éle­tünk része, hiszen víz nél­kül nincs élet! Továb­bi infor­má­ci­ó­kért kat­tints:
TOVÁBBI INFÓK!

Részletek

Kezdés:
március 20. @ 08:00
Vége:
március 27. @ 17:00
Esemény kategória: