Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezők Országos Találkozója

2022.08.16. - 2022.08.20.

Zöld ügyek, tér­sé­gi össze­fo­gás, Víz Koa­lí­ció, kiemelt beru­há­zá­sok elle­ni küz­de­lem, roma ügyek, okta­tás- és hit­ala­pú szervezés!

Ilyen és még sok más témá­val várunk Téged egy cso­dá­la­tos hely­szí­nen Kunbábonyban!

A hely­szí­nen a szál­lás meg­ol­dott és ráadá­sul egy iga­zán csa­lád­ba­rát ren­dez­vény, mert lehe­tő­ség van csa­lád­tag­ja­id­dal, gyer­me­ke­id­del érkezni.
Hozd magad­dal a Téged, szer­ve­ze­te­det, lakó­kör­nye­ze­te­det vagy tár­sa­dal­mi cso­por­to­dat érin­tő meg­ol­dan­dó ügye­det is, hiszen min­den nap lesz Open Space lehe­tő­ség, ahol tapasz­talt közös­ség­szer­ve­zők­kel beszél­get­hetsz a témádról.

Remél­jük, hogy Veled is Talál­ko­zunk Kun­bá­bony­ban augusztusban!

Itt tudsz regisztrálni

Részletek

Kezdés:
2022.08.16.
Vége:
2022.08.20.