19 07

Igényfelmérés — tréning Kréta, 2023.10.23–29.

Ez a kér­dő­ív még nem egy jelent­ke­zé­si lap, csak egy elő­ze­tes igényfelmérés.

Itt jelezd hogy sze­ret­nél / ter­ve­zel részt­ven­ni a CKA által szer­ve­zett, “Veze­tői elis­me­rés” témá­jú tré­nin­gen, Kré­tán (Görög­or­szág), 2023.10.23.-29 között.