16 08

Részvétel Hete 2023 — előzetes kérdőív

Ked­ves Barátunk! 

Köszön­jük, hogy csat­la­koz­tál csa­pa­tod­dal a Rész­vé­tel Hetéhez! 

Az oldal már nem fogad több jelentkezőt.

A Rész­vé­tel Hete 2023 Prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val való­sul meg.