21 03

Vezetői készségekről a közösségszervezésben — műhely szülőknek

MŰHELY

2023. már­ci­us 29. 15.00 — 20.00
Online és sze­mé­lyes jelen­lét­tel is!

KONZULTÁCIÓ -
2023. ápri­lis 1. szom­ba­ton 10.00 és 13.00 között

Online és sze­mé­lyes jelen­lét­tel is!

—————————————————————————————————————–