20 03

A Víz Hete 2024 programsorozat országos eseményei

Víz.Jövő.Időben.

A Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat során eddig csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott a Víz Koa­lí­ci­ó­hoz, akik 2024. már­ci­us 20–27 között kínál­nak ország­szer­te programokat!

Melyik tele­pü­lé­sen?Milyen prog­ram lesz?Ki szer­ve­zi?
GyálVíz­te­lep látogatásEle­ven Gyál
GödFilm­ve­tí­tésGöd-ÉRT
Alsó­gödTár­sas­já­té­ko­zásGöd-ÉRT
Mag­lódGarázs­kör az ivó­víz kérdésrőlGarázs­kör Maglód
DiósdKözös­Ne­ve­ző — egy csepp is fontosDiós­di­ak Diósdért
VecsésVecsé­si Víz­mű VizitEle­ven Vecsés
Buda­pestVízi­ma­lom látogatásMes­ter Ani­kó-Szi­las patak
Haj­dú­szo­vátVizet az élet­nek! Vizet a sze­gé­nyek­nek! — FlashmobNagy Ist­ván — Roma­no Drom
Pilis­ma­rótVízk­víz a Her­ku­les-tan­ös­vény átadóján! Kor­csák Móni­ka- Dunakéke
Szi­get­várMit visz a víz?Szi­get­vár Társaság
Sze­gedIvó­víz­hez való hozzáférésMoti­vá­ció Műhely Szeged
ÜllőRajz­pá­lyá­zat — A víz és én!Üllő Te Vagy egyesület
PátyMini túra a PátyonPák­ör
Buda­pestVizet a roma sze­gé­nyek­nek! — flashmobSZOCSOMA
Cso­bán­kaCso­bán­kai és tér­sé­gi víz­hely­zet) kerek­asz­tal beszélgetésCivi­lek Csobánkáért
Göd, Kin­csem parkÉlő vize­ink, közös értékeinkGödi Ökoklub
Verő­ceIvó­víz­hez jutás tör­té­ne­te a DunakanyarbaFábi­án Eri­ka Verőce
ÉrdVolt egy­szer egy vad­víz­or­szág ‑film­ve­tí­tésÉrdi Galé­ria
Kecs­ke­métEső­kert építésZöld Kül­de­tés
onlineCsobbanás/online rajz­ki­ál­lí­tásIgaz­gyöngy
VácSzenny­víz­te­lep látogatásVác-Sződ­li­get
TataSétálj velünk a tatai Réti-tavaknál!MAG-Miénk a Grund Város­vé­dő egyesület
Pilis­ma­rótBeszél­ge­tés mély­sze­gény­ség­ben élőkkelKot­ricz Kata­lin-Balogh Fruzsina
GödBeszél­ge­tés Csá­nyi Béla hidrobiológussalGödi Ökoklub
Török­bá­lintMini­kon­fe­ren­cia vízügyeinkrőlFern­en­gel András
Szent­end­reSze­mét­sze­désSzent­end­re Város Önkormányzata

*A prog­ram­vál­to­zás jogát fenntartjuk!

A Víz Hete prog­ram­so­ro­zat támogatói: