19 08

Akcióban a Nagy Tavak Koalíció

A Nagy Tavak Koa­lí­ció olyan bala­to­ni, fer­tő-tavi, tatai és velen­cei-tavi civil akti­vis­ták, cso­por­to­su­lá­sok, szer­ve­ze­tek össze­fo­gá­sa, akik maguk is vala­me­lyik nagy tó védel­mé­ben alakultak.