05 04

Az ATV műsorán: Egyre több gyermekről derül ki, hogy autizmus spektrumzavarral küzd

Az ATV műso­rá­ban Csor­dás Anett beszél­ge­tett a gyer­me­kek egyen­lő szin­tű és minő­sé­gű okta­tá­si hoz­zá­fé­ré­sé­ről, amely a tár­sa­da­lom egé­szét tekint­ve is fon­tos lenne!