25 04

Velünk vészelik át a járványt!

Soha nem látott össze­fo­gás való­sul­hat meg a szeg­re­gá­tu­mok lakó­i­ért, büsz­kék vagyunk rá, hogy része­sei lehe­tünk. Az Esély Labor Egye­sü­let­tel (ELE) és az aHang plat­form­mal közös Még egy falat kam­pány­ban két hét alatt 18 mil­lió forint gyűj­töt­tünk össze, amely­nek egy részé­ből part­ne­re­ink már kiosz­tot­ták az első cso­ma­go­kat a bara­nya megyei Ágon. 

Bővebben…