12 10

Roma Női Civil Díj 2023 — Jelölj Te is!

Som­na­ku­ni Lulu­gyi (Arany Virág) Díj  2023-ban is keres­sük a leg­ak­tí­vabb roma nőket Magyar­or­szá­gon! Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, a roma érde­kek érvé­nye­sí­té­sé­ért. Te is jelöl­hetsz idén! A díjat a…

Bővebben…