01 05

Víz Koalíció a Tilosban

Hall­gasd meg a Víz Koa­lí­ció kép­vi­se­lő­it, Sza­bó Tün­dét és Bal­la Imrét, akik a Tilos Rádi­ó­ban beszél­get­nek koa­lí­ció­épí­tés­ről és az ivó­ví­zünk ügyéről.