12 01

Nemzetközi Nyári Egyetem – CPU

Nemzetközi Nyári Egyetem – CPU

“Az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel egye­te­me – Citi­zens Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity (CPU)”

A Citi­zens Net­work révén a CKA min­den évben társ­szer­ve­ző­je és házi­gaz­dá­ja a fen­ti című nem­zet­kö­zi nyá­ri egyetemnek

A CPU önál­ló olda­la: http://ceecn.net/citizen-participation-university

Képek: http://ceecn.net/gallery