10 09

Felvonulással demonstrálnak a Kerekedi-öbölben tervezett beruházások ellen

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért szer­ve­zé­sé­ben demonst­rál­nak tovább a Bala­ton-part beépí­tés ellen.

A STOP! Kere­ke­di-öböl! néven fel­vo­nu­lást szer­vez­nek civi­lek a Kere­ke­di-öböl­ben ter­ve­zett épít­ke­zé­sek ellen szep­tem­ber 26-ára. Az ese­mény Cso­pa­kon lesz, a fel­vo­nu­lás végén a szer­ve­zők pedig át fog­ják adni a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ré­nek, Amb­rus Tibor­nak a petíciójukat.

Az online petí­ci­ót itt lehet alár­ni, az ese­mény­hez pedig itt tud­tok csatlakozni.