Sopronban tüntettünk a kiemelt beruházások ellen

https://merce.hu/2022/01/29/elegunk-van-abbol-hogy-a-kormany-onkenyesen-alkalmazza-a-nemzetgazdasagilag-kiemelt-beruhazasnak-nevezett-csodafegyveret/

Megalakult a civilekből és szakemberekből álló Víz Koalíció

https://www.nepszava.hu/3139073_mi-folyik-itt-viz-koalicio

A Kovász Közösség új médiafelületet hozott létre

Hit ala­pon szer­ve­ző­dő cso­por­tunk, a Kovász Közös­ség új média­fe­lü­le­tet hozott létre

Jász Krisztina a Klubrádióban

Jász Krisz­ti­na, a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak szak­ér­tő­je az online okta­tás tapasz­ta­la­ta­i­ra rékér­de­ző kuta­tá­sunk­ról beszélt (82. perc­től) https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-16-csutortok-0600–21872

Nem tárgyal!

Nem tár­gyal az agrár­mi­nisz­ter a Nagy Tavak koa­lí­ció hatá­ro­za­ti javas­la­tá­ról: https://merce.hu/2022/01/06/az-agrarminiszter-nem-hajlando-targyalni-a-veszelyeztetett-tavaink-vedelmerol-mert-szerinte-remek-torvenyeink-vannak/

Interjú Gyarmathy Évával

A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak tag­já­val beszél­ge­tett Józsa Már­ta a Klub­rá­dió Útszé­len című műso­rá­ban. https://www.klubradio.hu/archivum/utszelen-2021-julius-08-csutortok-1500–18472?fbclid=IwAR1JR3WSLwFIUGyMBd4GpS9z4ok_rxxmSPhKtKpWLf5ZKjCj6GyAQH4sMVQ

19 szervezet követeli a szociális dolgozók beoltását

https://hvg.hu/itthon/20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas

“A BEZÁRKÓZÁS ITT ELKÉPZELHETETLEN”

https://www.cka.hu/wp-content/uploads/2021/03/adakozzCKA_forbes.pdf

Mit tegyen az a covidos, aki nem kerül kórházba, de nincs pénze gyógyszerre?

Az Emmi sze­rint a köz­gyógy­el­lá­tás a meg­ol­dás. A civi­lek sze­rint ez nem válasz a valós prob­lé­má­ra. https://magyarnarancs.hu/belpol/mit-tegyen-az-a-covidos-aki-nem-kerul-korhazba-de-nincs-penze-gyogyszerre-236124?fbclid=IwAR0TU2lTqLqS7feR_Vc-_Wl-wrWMS8bqMQgcbxXune9ZflS56xchMXO_cDc

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­­­na­­­ví­­­rus-jár­­­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­­­vá­­­ro­­­si-falu­­­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tüne­tek. https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM