29 12

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­­vá­­ro­­si-falu­­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tüne­tek. https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM

Bővebben…

10 12

Túl a kerekesszéken — A kulcs: az önálló élet

Nagyon sze­ren­csés­nek érzem magam, hogy mind­ez meg­tör­tént velem, de nem sza­bad­na, hogy ez a sze­ren­csén múl­jon – mond­ja Mol­nár Zóra, a kis zalai falu­ból szár­ma­zó fia­tal, aki teréz­vá­ro­si ott­ho­ná­ból és rész­ben annak köszön­he­tő­en sokat tett azért, hogy a követ­ke­ző generációk…

Bővebben…