19 03

Rádiós riport a jövő esélyeiről az autista gyermekek számára

Hall­gasd meg a Kos­suth Rádió Jó Reg­gelt Magyar­or­szág című műso­rá­nak riport­ját a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­val, érin­tett szülőkkel!

Ha fon­tos­nak talá­lod ezt a témát, érin­tett szü­lő­ként vagy szak­em­ber­ként, kér­jük, gye­re el már­ci­u­si 23‑i Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért! orszá­gos találkozónkra!