29 11

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

A fenn­tar­ta­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés 10 embert sodort egy hely­re, hogy közö­sen meg­ta­pasz­tal­ják, hogyan is lehet fele­lős­ség­tel­je­sen élni, dön­te­ni, és cse­le­ked­ni a saját és közös­sé­ge­ik éle­té­ben.  A három nap alatt a fenn­tart­ha­tó­ság téma­kö­rét jár­tuk körül miköz­ben meg­is­mer­ked­tünk a per­ma­kul­tú­ra vilá­gá­val, a…

Bővebben…